Podkonice – Priechod – Slovenská Ľupča

Posted 24. Jún 2012  /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Slovenská Ľupča Číslo: 8566 Dĺžka: 7,8 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 80 m / 170 m Určenie: cestná Popis: Podkonice – Priechod – Slovenská Ľupča Farba: žltá Čas: 67 minút Popis trasy: Táto trasa tvorí spojku medzi troma obcami a cyklotrasami, ktoré nimi prechádzajú. Začíname na križovatke modrej, zelenej a žltej cykloturistickej trasy v obci Podkonice. Žltá …

Read More →

Selce – Priechod

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Priechod Číslo: 8564 Dĺžka: 3,7 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 110 m / 80 m Určenie: cestná Popis: Selce – Priechod Farba: žltá Čas: 32 minút Popis trasy: Trasa tvorí krátku spojku medzi obcami Selce a Priechod. Takisto spája viacero cykloturistických trás a celá vedie po asfaltovej ceste Výškový profil trasy: (klikni do obrázku) Stiahnuť …

Read More →

Železnô – Chata Magurka

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Železnô Číslo: 8439 Dĺžka: 3,2 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 150 m / 120 m Určenie: MTB Popis: Železnô – Magurka Farba: žltá Čas: 27 minút Popis trasy: Trasa začína na križovatke s červenou Vrchárskou magistrálou nad lokalitou Železné. Pokračuje po lesnej ceste príjemným zjazdom až do lokality Kapustisko, kde sa stretáva so zelenou cykloturistickou trasou. …

Read More →

Podkonice – NKP Kalište

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Kalište Číslo: 5563 Dĺžka: 8,2 km Náročnosť: Stredne náročná v stúpaní, ľahká v zjazde Prevýšenie: 460 m / 100 m Určenie: MTB Popis: Podkonice – NKP Kalište Farba: zelená Čas: 70 minút Popis trasy: Trasa začína na križovatke viacerých cyklotrás v obci Podkonice. Hneď na úvod čaká cyklistov tiahle stúpanie po asfaltovej ceste až na …

Read More →

Okruh Priechod

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Priechod okruh Číslo: 5561 Dĺžka: 8,6 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 220 m / 240 m Určenie: MTB Popis: Priechod – Priechod – okruh Farba: zelená Čas: 74 minút Popis trasy: Trasa začína v centre obce Priechod pri cyklosmerovníku, kde sa križuje viacero cykloturistických trás. My začíname bicyklovanie po trase v smere na obec Selce a prvé …

Read More →

Hiadeľ – Prostredný Grúň

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Prostredný grúň Číslo: 5558 Dĺžka: 6,2 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 440 m / 0 m Určenie: cestná Popis: Hiadeľ – Prostredný grúň Farba: zelená Čas: 53 minút Výškový profil trasy: (klikni do obrázku) Stiahnuť všetky trasy do Vášho navigačného prístroja vo formáte *.gpx.

Read More →

Žarnovka

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Pod Magurou Číslo: 5467 Dĺžka: 4,3 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 35 m / 230 m Určenie: MTB Popis: Pod Magurou – spojka na červenú Farba: zelená Čas: 37 minút Popis trasy: Táto zelená cykloturistická trasa tvorí spojku medzi jednotlivými cykloturistickými trasami. Začína v obci Donovaly na križovatke a zo začiatku pokračuje spoločne s modrou trasou. Zelená …

Read More →

Tajch – Chata Magurka

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Magurka Číslo: 5455 Dĺžka: 4 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 270 m / 0 m Určenie: cestná Popis: Tajch – Magurka Farba: zelená Čas: 34 minút Popis trasy: Trasa začína v lokalite Tajch na križovatke s Vrchárskou cyklomagistrálou. Zelená cykloturistická trasa pokračuje peknou asfaltovou lesnou cestou do lokality Kapustisko, kde sa stretáva so žltou trasou. Spoločne pokračujú …

Read More →

Motyčky – Donovaly

Posted   /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Motyčky Číslo: 2571 Dĺžka: 5,7 km Náročnosť: ľahká Prevýšenie: 320 m / 0 m Určenie: cestná Popis: Motyčky – Donovaly Farba: modrá Čas: 49 minút Popis trasy: Táto trasa tvorí príjemnú alternatívu frekventovanej hlavnej cesty I/59. Začína v osade Motyčky pri kostole a pokračuje po dobrej asfaltovej ceste cez osady Štubne a Jergaly. Za bývalým …

Read More →

Donovalská cyklomagistrála – južná vetva

Posted 22. Jún 2012  /   By cyklodonovaly  /  0 Comments

Názov: Južná vetva Číslo: 033 Dĺžka: 35,3 km Náročnosť: Stredne ťažká v stúpaní, ľahká v zjazde Prevýšenie: 180 m / 740 m Určenie: MTB Popis: Donovaly – Banská Bystrica Farba: červená Čas: 303 minút Popis trasy: Magistrála začína v Ružomberku a jej južná vetva začína pri centrálnej orientácii na Donovaloch.  Pokračuje spoločne s ďalšími trasami stúpaním po …

Read More →